New Beginning

Screen Shot 2019-02-21 at 20.40.50.png

För några veckor sedan sålde vi vårt företag Inresol AB. Det är inte lätt att dela lämna sin "baby", det gör ont att lämna "vänner och familj". För i ett start-up företag är det vad man blir, uppfinnare, ägare, ingenjörer, byggare, försäljare, administratörer, konsulter, revisor och viktiga kunder samt strategiska leverantörer - vi har alla arbetat så hårt och nära varandra genom tjock och tunn, vi blev familj.
Tack vare var och en av er som trodde på oss, och vårt försök att göra stirling motorn överkomlig och tillgänglig för marknaden.
Inresol AB fortsätter med ny ekonomisk styrka för att möjliggöra förnybar energi var som helst, när som helst!
Maston kommer att börja ett nytt kapitel med våra andra dotterbolag med extraordinär teknik i vår vision att rädda planeten med förnybar energi och miljövänliga lösningar.
Vi håller dig uppdaterad!Couple weeks ago we sold our company Inresol AB. It's not easy to part with one's "baby", it's hurts to leave "friends and family" - Because in a start-up company, that is what you are, inventor, owners, engineers, builders, sales, administrators, consultants, accountant and key customers as well as strategical suppliers - we've all worked so hard and close together through thick and thin, we became family. 
Thanks to each and every one of you who believed in us, and our effort to make the stirling engine affordable and accessible to the market.  
Inresol AB will go on with new financial strength towards enabling renewable energy anywhere, anytime! 
Maston will start a new chapter with our other subsidiaries with extraordinary technology in our vision to save the planet with renewable energy, and environmentally friendly solutions. 
We'll keep you posted!