Tillsammans är vi större.

Att förverkliga, förädla och förvalta bra idéer från den egna sfären men också med uppfinningar från andra innovatörer med samma ambition som vi - att förbättra världen genom att förändra gamla vanor till nya framsteg genom kreativa lösningar med signifikant teknisk höjd.  

 

Starstkottet

Gruppbolagen, patent och produkthistoria startade 1980-talet och gruppen har samlat årtionden erfarenhet inom området förnybar energi.

Nästa generations teknik utvecklas av Maston Group i ett konstant drag att vara i framkant.
 

 

Screen Shot 2019-01-30 at 12.32.06.png

Stainless Steel Yachts

SSY-hybrid elektriska framdrivningssystem och ljus väger stålskrov, vindkraft, vågkraft och andra off-shore-system som är miljövänliga utan att behöva antifoulingfärgning, inga kemikalier, inget underhåll etc.

Screen Shot 2019-01-30 at 12.39.41.jpg

Solarus

Solarus innovativ solvärmeväxlare med ultraffektiva kraftkällor. FoU är i Sverige medan tillverkningen är i Nederländerna, Indien och Sydafrika. Detta är kanske den mest effektiva solteknologin som finns tillgänglig idag.

 
peak.jpg

Peak Eco Energy

Peak Eco Energy avfall till bränsleförgasare system som gör gas, olja och biochar. Bränslereaktorn producerar ett bränsle på avfallsmaterialet under en kort tidscykel. Den kan placeras vid källan till råmaterial och drivas av fjärrkontrollen. Läs mer här.

Unknown.png

Historik och Referensprojekt 


SSY – 2016 – ff
  
Ett samarbete med syfte att skapa ett win-win scenario, de bygger miljövänliga långlivade pontoner utan farlig bottenfärg åt våra solkraftsöar, medans vi konstruerar en turbinmotor åt deras jakter. 

Sunthetics 2010 – ff 
Utveckling av en patenterad process för att producera bränslen ifrån solenergi. Konstruktion av solkoncentratorer, koncentrerande solcell, elektrolys, katalytisk reaktor, värmeväxling, expandersystem med elgenerator, vattenfilter, koldioxidinfångning mm.  

Peak Eco Energy – 2013-2018 
En ny typ av förgasningsreaktor med kringsystem, där patenterbar teknik kring termisk förgasning av bioavfall utvecklades. Konstruktion och test av delsystem (inmatningssystem för råvara, förgasningsreaktor i full skala, katalytiska brännare, scrubbersystem, kondensor förbioolja, torkfilter samt svavelrening för syntesgas, vattenreningssystem mm.  


  


Efficax Energy – 2008-2015   
Utveckling av patenterad teknik, prototypbygge och
kunskap kring Solarflex värmeväxlarsystem
för solenergiapplikationer.  

Solarus – 2006 – ff
  
Patenterad PVT-hybrid teknik i världsklass, komplett produktsvit samt produktionsteknikutveckling, materialval mm.   

Melacs – 1998- ff  
PLC system för kombinerade datalogger och  
kontrollsystem, ingår numera i Maston’s Multiverter  
system.  

Finsun – 1983 – 2013 
Solenergiprospektör och ingenjörsbyrå, konsoliderades in i Maston efter förvärvet 2008.  


Inresol - 2013-2018  
Ny patenterad stirlingmotorteknik, leverantörskedja, produktionsteknik, distributörsavtal, kundorderstock samt styr- och kraftelekronik.   

Redian – 2009 – 2012  

Utveckling av patenterad teknik för drift av turbin med fasta biobränslen med en ny typ av patenterad brännkammare. Utvecklingen resulterade i en designlösning för turbiner i storleksområdet 10 – 1000 kW. 

Stockbro Energi – 2010-2014  
Patenterad pelletspanna, patenterad skiktrörsteknik, tryckkärlsutformning, teknikutveckling och kunskap inom solenergiteknik, värmeöverföring, förbränning,
energilagring mm.